Klimatech-Rzeszów Sp. z o.o. Sp. K.

36-054 Mrowla /k. Rzeszowa
Rudna Mała 167A
NIP: 517-036-86-93

tel./fax: (17) 250 26 18
e-mail: biuro@klimatech.rzeszow.pl

Zgoda na przetwarzanie d.o.*
Zgoda na informacje handlowe*
Zgoda na marketing*

Pełne treści zgód do formularza kontaktowego

Zgoda na przetwarzanie d.o.: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klimatech-Rzeszów Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, w celach marketingowych w tym przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Zapoznałam/em, się z klauzulą informacyjną dot. formularza kontaktowego i jestem świadoma/świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne."

Zgoda na informacje handlowe: "Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Klimatech-Rzeszów Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, informacji handlowych o usługach i produktach jakie oferuje, środkami komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail oraz na podany numer telefonu."

Zgoda na marketing: "Wyrażam zgodę na używanie przez Klimatech-Rzeszów Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez tą firmę."